SPLOŠNI POGOJI

OPOZORILO

Ob registraciji se uporabnik zaveže, da se strinja z vsemi določbami v spodaj navedenih Splošnih pogojih uporabe plačljivih in brezplačnih spletnih vsebin/storitev Igre-igrice.si. Vsakič, ko se prijavite na Igre-igrice.si, potrjujete, da se strinjate z vsemi določbami in sprejemate vse navedene pogoje uporabe. V kolikor se z določbami ne strinjate, vam uporaba storitev ni dovoljena in se tako ne smete registrirati.

Splošni pogoji uporabe plačljivih in brezplačnih spletnih vsebin/storitev Igre-igrice.si

1. SPLOŠNE DOLOČBE

Vsebina Splošnih pogojev o uporabi spletne strani Igre-igrice.si se nanaša na pogoje uporabe storitve plačljivih in brezplačnih vsebin/storitev na spletnih straneh Igre-igrice.si ter predstavlja pravno veljaven in zavezujoč sporazum med ponudnikom ter uporabniki oz. člani spletne strani Igre-igrice.si.

2. DEFINICIJE POJMOV

Ponudnik, lastnik, skrbnik spletne strani Igre-igrice.si je Internet igre d.o.o., Nikole Pavića 26, 10000 Zagreb, Hrvatska (v nadaljevanju ponudnik).

Ponudniki poti so ponudniki spletne povezave, ki jo pri njih najemajo uporabniki ali ponudnik.

Uporabnik storitve je vsaka oseba, ki na kakršenkoli način uporablja spletno stran Igre-igrice.si (v nadaljevanju uporabnik).

Član spletne strani Igre-igrice.si je vsak uporabnik, ki se uspešno prijavi/registrira.

Uporabnik plačljivih storitev je lahko vsaka fizična ali pravna oseba, ki se z uporabo omenjenih storitev strinja s tem, da se prijavi/registrira na spletni strani Igre-igrice.si ali kupi dostop do plačljivih spletnih vsebin.

Uporabnik ne-plačljivih vsebin/storitev je vsak, ki obišče spletne strani Igre-igrice.si. Uporaba se omogoča nedoločenemu številu uporabnikov, ki sprejmejo storitev ponudnika na način, pod pogoji in v skladu s temi Pogoji ter drugimi navodili ponudnika.

3. AVTORSKE PRAVICE

Uporabnik z registracijo in objavo svojih vsebin na Igre-igrice.si podjetju Internet igre d.o.o. dovoljuje javno priobčitev na vseh medijih in v vseh zakonsko določenih oblikah, ki so v lasti podjetja Internet igre d.o.o. in dovoljuje, da si katerakoli tretja oseba na Igre-igrice.si vsebine ogleda in pretoči na svoj računalnik in začasno ali trajno fiksira.

Za morebitno nadaljno razpolaganje tretjih oseb z vsebinami Internet igre d.o.o. ni odgovoren, niti nima vpliva na ravnanje tretjih oseb in zato napram uporabniku v zvezi z nadaljno uporabo ni odgovoren, s čimer je uporabnik seznanjen in se strinja. Uporabnik izrecno zagotavlja, da z objavo svojih vsebin, ki jih objavlja na spletni strni niso kršene pravice intelektualne lastnine niti osebnostne pravice tretjih.

4. OPIS SPLETNE STRANI Igre-igrice.si

Igre-igrice.si je nastal kot slovenska verzija svetovno znane in priljubljene igre Rebubbled, ki se nahaja na vrhu znanih svetovnih igričarskih strani.

5. DOSTOPNOST SPLETNE STRANI Igre-igrice.si

Spletne strani so praviloma dostopne 24 ur na dan in vse dni v letu. Ponudnik si pridržuje pravico do krajših ustavitev v dostopu do spletnih strani Igre-igrice.si vzdrževanja in zamenjave opreme. Zaradi razlogov, povezanih z vzdrževanjem, si ponudnik pridržuje pravico tudi do daljših ustavitev dostopa do Igre-igrice.si.

Ponudnik ne jamči dostopnosti strani ob morebitnih izpadih v omrežjih ponudnikov poti, ali kakršnihkoli izpadih, napakah, drugih tehničnih motenj ali prekinitvah delovanja tretjih strank (električno napajanje ...) ter višje sile.

7. NAČIN DOSTOPA

STAROST IN ODGOVORNOST

Za uporabo neplačljivih vsebin objavljenih na Igre-igrice.si ni starostnih omejitev. Članstvo v Igre-igrice.si je namenjeno vaši lastni uporabi. Registracija drugih oseb ni dovoljena, za kar jamčite s polno odškodninsko odgovornostjo in nase prevzemate pasivno legitimacijo v primeru spora. Ni dovoljeno pooblastiti ali prijaviti drugih oseb oz. kakorkoli drugače preusmeriti vašega uporabniškega računa. Prav tako ni dovoljena uporaba storitve za kakršnekoli nezakonite namene. Ponudnik lahko po lastni presoji zavrne dodelitev uporabniškega imena, ki nakazuje na drugo osebo, je zaščiteno s pravicami prava blagovnih znamk ali drugimi pravicami, je obsceno in drugače nesprejemljivo.

DRUGA PRAVILA UPORABE

Za zagotavljanje kakovostne uporabe storitev se uporabnik zavezuje, da bo pri dostopu in uporabi upošteval vsa navodila in druga pravila uporabe objavljena na spletnih straneh Igre-igrice.si.

8. SPLOŠNA PRIPOROČILA UPORABNIKOM

Uporabnik naj skrbno hrani svoje geslo in uporabniško ime. Storitve uporabljajte v skladu z navodili in priporočili ponudnika storitve in navodili ponudnika poti. Uporabniki naj se zavedajo, da so kljub skrbi in nadzoru storitev možne zlorabe. Ponudnik storitev bo o vseh spremembah in novostih svoje uporabnike obveščal na vseh mestih, kjer so objavljena navodila za uporabo storitev in Pogoji.

9. UPORABA PLAČLJIVIH VSEBIN SERVISA

Določen del vsebin na Igre-igrice.si je plačljiv. Na mestu, kjer so objavljene plačljive vsebine Igre-igrice.si, so objavljena tudi podrobnejša navodila za uporabo.

10. ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV

Ponudnik storitev se obvezuje, da bo skrbno varoval podatke uporabnikov ter jih bo uporabljal izključno za potrebe izvajanja storitev. Osebne podatke uporabnikov bo varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

11. ZAVRNITEV ODGOVORNOSTI

Uporabnik se mora zavedati, da:

  1. Spletne tehnologije za prenos in dostop do vsebin niso 100% zanesljive. Ob morebitnih izpadih delovanja zaradi ponudnikov poti, ponudnik vsebin ne prevzema odgovornosti.
  2. Ponudnik vsebin in ponudnik poti nista odgovorna za nepravilno delovanje storitev, ki je posledica napačne uporabe in neznanja uporabnika.
  3. Ponudnik vsebin ne more zagotavljati delovanja storitev v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitev.
  4. Ponudnik vsebin ne odgovarja za vsebino objavljeno na spletnih straneh Igre-igrice.si, katere avtorji so uporabniki spletne strani Igre-igrice.si.
  5. Ponudnik vsebin si pridružuje pravico odstraniti vsebinsko neprimerna sporočila, fotografije, video.

12. UPORABNIK SE ZAVEŽE, DA:

  • storitev ne bo uporabljal z namenom objavljanja ali propagiranja katerekoli vsebine in/ali dejavnosti, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo in/ali javnim redom in moralo;
  • v svoji komunikaciji ne bo uporabljal groženj, slabšalnega, poniževalnega ali žaljivega načina izražanja;
  • ne bo komuniciral z drugimi uporabniki v imenu drugih oseb;
  • storitev ne bo izrabljal v komercialne, nelegalne ali kakršnekoli druge namene, kot tiste, ki so določeni v teh pogojih;
  • ne bo distribuiral avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe;
  • ne bo poskušal pridobiti, zbirati in/ali shranjevati osebnih podatkov drugih uporabnikov;
  • ne bo nadlegoval drugih uporabnikov, če ti izrazijo svoje nestrinjanje s komunikacijo;
  • ne bo na noben način kopiral, shranjeval ali posredoval celih ali delov vsebine spletne strani Igre-igrice.si in še posebej plačljivih vsebin Igre-igrice.si;
  • ne bo uporabljal računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo tej storitvi, ponudniku storitev in njegovi programski ter strojni opremi, ponudniku poti ter telekomunikacijskim napravam;

13. REKLAMACIJE

Ponudnik vsebin vodi vse morebitne reklamacijske in druge postopke z uporabniki, skladno s svojimi pravili delovanja in veljavno zakonodajo RS.

Ponudnik vsebin se zavezuje, da bo tekoče reševal morebitne tehnične in/ali vsebinske reklamacije.

Ponudnik vsebin bo v primeru utemeljenih reklamacij zagotovil uporabnikom odpravljanje vzrokov za reklamacijo ter, v kolikor ugotovi nepravilnosti na strani ponudnika poti, posredoval ponudniku poti, ki je dolžan napako odpraviti.

V primeru utemeljenih reklamacij se ponudnik vsebin zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času ter o tem obvestil uporabnika.

Če se reklamacije nanašajo na ponudnika poti, bo ponudnik vsebin predmetne reklamacije posredoval ustrezni službi ponudnika poti, ki je dolžan napako odpraviti. Vse reklamacije povezane z delovanjem internetnega omrežja rešuje ponudnik internetne povezave uporabnika storitve.

14. KRŠENJE POGOJEV

Ponudnik vsebin si pridržuje pravico, da uporabnike, ki kršijo Pogoje ali delujejo v nasprotju z njimi, onemogoči dostop do plačljivih (tudi če so plačali storitev) in ne-plačljivih spletnih strani Igre-igrice.si.

Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči ponudniku storitev ali ponudniku poti kakršnokoli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno ter kazensko odgovarja. Morebitne kršitve pri uporabi spletnih strani s strani drugih uporabnikov sporočite ponudniku storitev z e-pošto na naslov info@Igre-igrice.si ali pisno na naslov Internet igre d.o.o., Nikole Pavića 26, 10000 Zagreb, Hrvatska.

15. SPREMEMBE

Ponudnik vsebin lahko spreminja pogoje uporabe vsebin. Ponudnik vsebin se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi pogojev uporabe na primeren način o tem obvestil uporabnike.